muziek

Kerstmedley

Heerlijke instrumental! Omdat de kerstboodschap voor het hele jaar is…

muziek

Honest Affection

Kye Kye

"Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’"

Marcus 9:35

trouw & toegewijd

Stilte

Na het uitgebreide avondeten plof ik in de bank. Ik wil bijna wegdommelen, maar ik besef me nog net op tijd

Bride: More Than A Metaphor

preken

Geen plaats in de herberg?

Kees Kraayenoord

getuigenissen

Het getuigenis van Jeff Fisher

preken

De 7 Gemeenten in Openbaring

Peter Duijst

De 7 Gemeenten in Openbaring HD (Samen door de Bijbel)

muziek

Mountaintop

The City Harmonic

"Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld."

Kolossenzen 3:12

trouw & toegewijd

De medaille van Exodus

Duizenden mensen lopen over de straten van Nijmegen. Als je niet beter zou weten zou je denken dat er een evacuatie zou plaatsvinden.

How to get through the tough times

preken

Romeinen 8:6-16

Peter Duijst

muziek

No Ordinary Love

Memphis May Fire

"‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."

Johannes 6:35

trouw & toegewijd

Vergeten te spelen

Dit vrolijke tafereel kwam ik vandaag tegen midden in het centrum van het dorp. Wat een geweldige uitvinding.

Things you may have never heard in church before

preken

Romeinen 8:1-16

Peter Duijst

Romeinen 8:1-16 HD (Samen door de Bijbel)

muziek

I Can Feel You

Bethel

"28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’"

Johannes 10:28-30

Pagina 4 van 141234567891011121314