"Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw."

1 Kronieken 16:34

Water: More Than A Metaphor

getuigenissen

Het getuigenis van Gabe Salazar

muziek

The Proof Of Your Love

For King & Country

"Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw."

Psalm 103:8

Shepherd: More Than A Metaphor

getuigenissen

Het getuigenis van Chad Robichaux

preken

Vrede met God

Peter Duijst

muziek

Kerstmedley

Heerlijke instrumental! Omdat de kerstboodschap voor het hele jaar is…

muziek

Honest Affection

Kye Kye

"Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’"

Marcus 9:35

trouw & toegewijd

Stilte

Na het uitgebreide avondeten plof ik in de bank. Ik wil bijna wegdommelen, maar ik besef me nog net op tijd

Bride: More Than A Metaphor

preken

Geen plaats in de herberg?

Kees Kraayenoord

getuigenissen

Het getuigenis van Jeff Fisher

preken

De 7 Gemeenten in Openbaring

Peter Duijst

De 7 Gemeenten in Openbaring HD (Samen door de Bijbel)

muziek

Mountaintop

The City Harmonic

"Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld."

Kolossenzen 3:12

trouw & toegewijd

De medaille van Exodus

Duizenden mensen lopen over de straten van Nijmegen. Als je niet beter zou weten zou je denken dat er een evacuatie zou plaatsvinden.

How to get through the tough times

Pagina 3 van 1312345678910111213