The Awesome You

getuigenissen

Het getuigenis van Duche Bradley

muziek

Great I Am

New Life Worship

"Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’"

Matteüs 18:20

Kings & Queens

muziek

He is Yahweh

Derek Johnson

"Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’"

Lucas 18:27

events

Bethel Music

31 MAY 2017

“Who He Is”

preken

De Bijbel over de Doop – Deel 3.2

Peter Duijst

muziek

I Need You

Eddie James

"Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam."

Spreuken 17:22

muziek

Hillsong feat. Selena Gomez – Nobody

Light: More Than A Metaphor

getuigenissen

Het getuigenis van Fernando Arau

muziek

Build Your Kingdom Here

Rend Collective

"Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God."

1 Johannes 4:15

Bread: More Than A Metaphor

preken

De Bijbel over de Doop – Deel 2

Peter Duijst

muziek

Alive

Hillsong Young & Free

Pagina 2 van 1312345678910111213