trouw & toegewijd

Bargezellig

‘T was weer bargezellig vanavond. Half aangeschoten loop ik over de oude kasseien van deze Hanzestad.

artikelen

Hoe kan ik mijn geloof uitleven in mijn dagelijks leven?

Ons dagelijks leven is als het goed is een spiegel van God

boeken

Het gat in ons evangelie

Richard Stearns

De achterflap: Wij kunnen de generatie zijn die niet langer accepteert dat de plek waar een kind woont, bepaalt of het zal leven of sterven. 

The Wall: A Hopeless Situation

THE WALL: A Hopeless Situation

getuigenissen

Van crimineel tot christen

Mark Bowden: van crimineel tot christen

preken

Romeinen 4:1-8

Peter Duijst

Romeinen 4:1-8 HD (Samen door de Bijbel)

muziek

Christ Restores

Timothy Brindle feat. Zae da Blacksmith & Stephen the Levite

Timothy Brindle – Christ Restores ft. Zae Da Blacksmith & Stephen the Levite (@lampmode @rapzilla)

"Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;"

1 Petrus 3:14

trouw & toegewijd

Het Einde van de tijd

Kun je je voorstellen dat er geen tijd meer zou zijn?

artikelen

Waarom zou ik mij laten dopen?

In de Bijbel staat dat mensen zich lieten dopen als ze tot bekering kwamen.

boeken

Een jaar bidden door de Bijbel

Cheri Fuller

De achterflap: ‘Lees je bijbel, bid elke dag’, zegt een bekend kinderliedje.

Wie is de Heilige Geest en waarom hebben wij Hem nodig?

Todd White – Interview – Who is the Holy Spirit and why we need him?

getuigenissen

Het getuigenis van DJ Alejandro Cesar

I am Second® – Alejandro Cesar

preken

Overwinning over je gedachten

Peter Duijst

Overwinning over je gedachten HD (Samen door de Bijbel)

muziek

One Thing Remains

Jesus Culture

One Thing Remains….Jesus Culture(Lyrics)

"6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."

Filipenzen 4:6-7

trouw & toegewijd

Persuaded beyond doubt

For I am persuaded beyond doubt (am sure) that neither death nor life

artikelen

Waarom zou ik naar een gemeente gaan?

De gemeente is dé plek om samen te komen met je broers en zussen.

boeken

Liefde, aanvaarding en vergeving

Jerry Cook & Hans Cornelder

De achterflap: Toen Jerry Cook als predikant begon, bestond zijn gemeente uit 23 mensen. Door liefde, aanvaarding en vergeving te

Who You Are: A Message To All Women

Who You Are: A Message To All Women

Pagina 10 van 141234567891011121314