Mijn geliefde kind    Colin Urquhart

De achterflap:

God is een Vader die spreekt tot zijn kinderen. Dat ervaar je in dit boek. Het bevat profetische woorden, die de Geest van God uit het hart van de Vader en het hart van Jezus, tot zijn geliefde kinderen spreekt. De auteur geeft gehoor aan Gods oproep in de Bijbel: streef naar de gave van profetie (1 Kor. 14). Zijn gehoorzaamheid aan dit gebod van de levende Heer, heeft dit boek als prachtig resultaat. Het laat zien dat Jezus en de Vader ook vandaag, net zoals de Bijbel ons leert, spreken en in ons hart willen werken. Dit boek brengt diepe genezing, hoop, troost en kracht. Uniek en werkelijk levensveranderend.

Een aanrader van de bovenste plank. God spreekt voortdurend tegen Zijn kinderen. Dikwijls echter worden we zo in beslag genomen door de omstandigheden, dat we vergeten te luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft.

Toen Colin Urquhart een aantal jaren geleden ‘Mijn geliefde kind’ schreef, heeft dit boek vervolgens de levens van talrijke christenen op een diepe manier aangeraakt. Velen kwamen tijdens het lezen tot besef, dat de Vader wel degelijk rechtstreeks tot hen sprak; al die tijd had Hij niet gezwegen, maar hadden ze Zijn stem gewoonweg niet herkend. Lees hoe de Vader Zijn kinderen op een liefdevolle wijze bemoedigt; ervaar hoe Hij je bemoedigt.