muziek

Where I Belong

Building 429

Jesus vs Barabbas

muziek

Your Presence Is Heaven

Israel Houghton

What Would Jesus Do?

muziek

Every Good Thing

The Afters

"Wees blij over de dingen die nog zullen komen. Wees geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden."

Romeinen 12:12

Encounter: A Call To Worship

muziek

How Can It Be

Lauren Daigle

"Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan."

Romeinen 5:6

Tell Your Story

muziek

Who I Am

Blanca

"In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen."

Johannes 16:33

F is for Faith

muziek

Cast My Cares

Finding Favour

"en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods."

Efeziërs 3:19

When You Don’t Have Enough

muziek

Redeemed

Big Daddy Weave

"Net zoals Ik eerst met Mozes geweest ben, zal Ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten."

Jozua 1:5

5,000

muziek

He Knows My Name

Francesca Battistelli