muziek

Cast My Cares

Finding Favour

"en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods."

Efeziërs 3:19

When You Don’t Have Enough

muziek

Redeemed

Big Daddy Weave

"Net zoals Ik eerst met Mozes geweest ben, zal Ik nu met jou zijn. Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten."

Jozua 1:5

5,000

muziek

He Knows My Name

Francesca Battistelli

"Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat."

Spreuken 16:9

What does God want from me?

muziek

You Carry Me

"Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: ‘Wees vastberaden en vol vertrouwen!’ Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat.”"

Jozua 1:9

Change

muziek

The Maker

Chris August

"Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,” zegt de Here. “Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven."

Jeremia 29:11

How to Defeat Worry

muziek

God’s Not Dead

Newsboys

"Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt."

Psalm 37:4

A Godless Generation

muziek

Multiplied

Needtobreathe

"U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid."

Psalm 51:16

Pagina 1 van 141234567891011121314